20x120_R_spont.jpg

23×120

110.00kr

Råspont, eller svall som den även kallas, är en bräda av trä som har en hyvlad flat sida och en finsågad sida. Brädan är försedd med spont och fjäder. Med råspont får du ett stabilt underlag vid yttertaktäckning. Råsponten skapar ett täckande och stabiliserande underlag för ytskikt av såväl papp, plåt och takpannor.
Om virket ska vara synligt, målat eller obehandlat, i en interiör, kan även en så kallad hyvelspont, som hyvlats slätt på sågverket användas.
Spontade bräder utgörs vanligen av underlagspanel, men även slätspont (kallas ibland golvträ) förekommer. Tjockleken hos ett bärande undergolv ska vara minst 22 mm vid ett största centrumavstånd av 600 mm mellan balkarna.

fråga
Artikelnr: 1eb4e9db4e94 Kategori:

Prenumerera på nyhetsbrev